Du kan delta i en gemensam healing varje tisdag, torsdag och söndag kl. 21.00-22.00 finsk tid (kl. 20:00-21:00 svensk tid) genom att meddela Ljusets Hjälpare att du vill vara med.


Månförmörkelse och Vesak

Våra Hjälpare vill ytterligare förtydliga den kommande månförmörkelsens teman. Förmörkelsen är som djupast den 16.5 kl. 7.11 finsk tid (kl. 6.11 svensk tid). Detta är en stund då det är bra att lyssna till flödet som förmörkelsen för med sig. Vi föreslår igen ett förenande på andens plan. Samma dag…

Punkten för en ny början

Under de senaste veckorna har vi rört oss i kraftiga strömmar som har slungat oss lite hit och dit. Solen har med sin egen barska insats varit en stor omvandlande faktor och har skakat om både Moder Jord och människan i hård takt. Solförmörkelsens kraft träffade våra energifält och trängde…