Månad: augusti 2018

Tillit som tema

Det andra starka temat på gruppresan till Norge var även tillit. Vara i grupp, dela med sig, ta andra i beaktande och att vara närvarande kräver tillit. Många har s.k. dåliga erfarenheter och svårigheter med att vara öppen och ha tillit med sina egna sårbara punkter. På resan fick vi bra och positiva erfarenheter av gruppens stöd och medkänsla vilket säkert stärker tilliten till dom här vännerna och även till godheten i människan i allmänhet. Egna skyddsgränser blev alltså utvidgade och ändå blev man godkänd och flera vågade även vara närvarande under någon annans svåra stund. Precis som det skall

Continue reading

På resa till världens ände

Denna gång styrde vår resa genom hela Finland ända till Ishavets strand. Som jag redan tidigare berättade om, koncentrerades många djupa teman i den här tiden och även till den här resan. Personliga teman hade många som deltog på resan och många stunder av glädje och insikt upplevde vi tillsammans och var för sig med Övrevåningen. Större bild, urgamla felprogrammeringar även via vårt eget arbete blev renat. Ett urgammalt tema visades för oss redan långt innan resan började. Vi har under åren blivit bombarderade bl.a. via e-post av en tros ”sekt”, kristna människor. Vi har inte tidigare alltför ivrigt svarat,

Continue reading