Luxia-Method™ I kurs

Nästa tillfälle för Luxia-Method™ I-kurs är 18-19 April i Dalsbruk. Kursen är på finska och svenska.

Läs mer om kursen här.

För anmälan till kursen görs i vår Webbbutik.

Sista dagen för betalning till krusen är 26 mars.