OBS!

På grund av världssituationen och de finländska direktiven ställer även vi in alla våra kurser åtminstone fram till 30.4.

Vi funderar nu på kurser som skulle kunna delges människor via internet. Vi återkommer.

Dessa tunga tider möter vi med positivitet, genom att öka på Ljuset i sig själv och genom att minnas medkänsla. Det onda kan inte avlägsnas från världen med samma, lågfrekventa energi = tunga, negativa tankar och känslor. Vi har alla nu en fin möjlighet att ta detta som en andlig övning och upprätthålla Ljuset!

Vi vill påminna om våra healingar på tisdagar, torsdagar och söndagar kl. 21-22 (finsk tid). Du kan delta i dessa överföringar av Kristusljus bara genom att be om att få vara med. Våra healingar riktas nu mot världssituationen, men man behöver inte tänka på eller be om något speciellt, utan allt sker automatiskt. På så vis skapar vi Ljus där det finns mörker. Vi skapar hopp där det finns förtvivlan, tröst där det finns sorg, tro där det finns lidande.

Patrick är på grund av situationen fortfarande kvar i Menriklostret i Indien och gör såklart sitt bästa där i dessa omständigheter.

Tack.