Månad: oktober 2020

Nymåne i vågens tecken

För alla er som har pinat sig igenom de två senaste veckornas utmaningar, kan jag med glädje berätta att nymånen för med sig ny energi och nya, vidare tillstånd. Fullmånens tryckande energi kryddad med Mars’ inverkan var troligtvis en svår tid för många. Gömda, obehagliga känslor och tidigare erfarenheter försökte ta sig till ytan med fart och syntes som otrevliga känsloupplevelser, gråt och rädsla. Gamla modeller där man endera försvarade sig eller tog offrets roll stod framme i många situationer som hade att göra med människorelationer. På så vis var såklart denna gångna tid en fin möjlighet att arbeta bort

Continue reading