Kategori: Blog – Svenska

Högsommarens energi

Ett år har igen passerat sedan Moder Jords fest, som i år vackert öppnar sig redan tidigt på morgonen den 21.6 kl. 6.32 finsk tid (kl. 5.32 svensk tid). Vi här i Norden får njuta av natten utan natt och solen ger oss då årets längsta dag och ljus. Redan i forna tider har det hos mänskligheten funnits grupper som känt igen det unika i denna dag och detta ögonblick. De förberedde sig inför det med stor andakt. Grupper av invigda samlades på heliga platser för att utföra sina ritualer och hedra Moder Jord. Även en högre tanke ledde medvetna

Continue reading

Försommarens ögonblick

Den inkommande veckan för med sig det här årets första förmörkelse. Den 26 maj infaller en månförmörkelse i Skyttens stjärnbild. Den exakta tidpunkten är i Finland kl. 14.14 (kl. 13.14 svensk tid). Förmörkelser anknyts alltid till specifika teman, så även denna. Denna totala förmörkelse syns inte i Finland, men den strålar nog ut universellt. Förmörkelsens energi öppnar sig i form av en kraftfull, omvandlande energi som upphöjs av stjärnenergi. Det är som om de högre planens blick nu vore vänd mot oss, som om våra höga Ljusets Hjälpare vore beredda att ge och ladda mänskligheten, i all synnerhet medvetna mottagare,

Continue reading

Solar – stunden då solen återvänder

Solarstundens betydelse Varje år har vi alla en stund då solen, denna kära bringare av ljus och givare av liv, befinner sig vid samma punkt eller grad som vid vårt födelseögonblick. Detta är vår årliga, personliga början på en ny period. Denna stund är en vacker möjlighet att ta emot kosmisk välsignelse för vårt nya år. Solarstunden är inte samma stund som vår födelsetid, utan man kan räkna ut den för varje år utgående från vårt födelseklockslag. Stunden kan också infalla både en dag innan eller en dag efter själva födelsedagen. Enligt den andliga astrologin lönar det sig att förbereda

Continue reading

Vårdagjämning 2021

Denna text öppnar sig i de kalla och snöiga landskapen i Kajanaland. Det är så kallt att min lilla stuga klagar och smäller i alla knutar då kylan tar grepp om den. Ett stingande, glittrande solsken studsar över miljontals kristaller i snödrivorna. De svarar på solens meddelanden och lagrar i sina kristaller det budskap som vår gula stjärna sänder. Hjärtat och själen fylls av detta ljus och denna energi som gnistrar överallt runt omkring mig. Jag tillbringar min 33 dagar långa solarretrit här, som i år är 5×12 år. Denna solar är enligt andlig astrologi pånyttfödelsens solar som öppnar dörren

Continue reading

Positivitetens kraft

Förra veckoslutet tillbringade vi vårt sjunde kursveckoslut tillsammans med de blivande Luxia-lärarna. Ett år har nu passerat med denna nya grupp. Med den föregående gruppen färdades vi i två år och visdom, information, förståelse samt nya idéer och färdigheter överfördes. Vi lärde oss alla väldigt mycket under denna tid. Även jag som lärare fick stora insikter och ett nytt perspektiv på mitt eget arbete. Vi delade många stunder av glädje och tacksamhet, vi gladde oss tillsammans över insikter och utmaningar gjordes till segrar. Vi fick i förundran betrakta hur engagerat arbete och övningar med sig själv till slut bar vacker

Continue reading

Nu är det dags! Enastående december 2020

Månförmörkelsens vågor December har inletts med ett kraftfullt flöde i och med månförmörkelsen som inföll den sista dagen i november. Hjälparna berättade att månförmörkelsen energi riktades väldigt mycket mot den fysiska kroppen, den bearbetade och öppnade energikanaler. Detta kan ha positiva, men tillfälligt också olyckliga följder för kroppen. Då energikanalerna öppnas kan kroppen reagera även med smärta och besvär. Om man fortsätter ta hand om sig själv försvinner dessa symptom med tiden. Nu är det bra att göra djupa stretchningar, till exempel mjuk yoga, justera sin kost och röra sig i skogen. Vid förmörkelseögonblicket anlände himlens sändebud i stora trupper

Continue reading

Meddelande från Ljusets och Kärlekens mästare

Ett meddelande till alla oss som förundrar sig över händelserna i världen, med oro ser vi det ännu växande, röriga utbudet av “andliga” inriktningar som ökar på kaoset… Ett meddelande från Ljusets och Kärlekens Mästare, från de heliga frekvenserna högt upp i jordens krets. Tack, tack, tack. Detta blogginlägg kommer rakt från de Ljusets Hjälpare som har i uppgift att övervaka och stöda mänsklighetens utveckling och den riktning som står i enlighet med kontraktet. De är Mästare som har en stig av upplysning bakom sig och bland dem finns även de som aldrig har stigit ner i en kropp. Deras

Continue reading

Nymåne i vågens tecken

För alla er som har pinat sig igenom de två senaste veckornas utmaningar, kan jag med glädje berätta att nymånen för med sig ny energi och nya, vidare tillstånd. Fullmånens tryckande energi kryddad med Mars’ inverkan var troligtvis en svår tid för många. Gömda, obehagliga känslor och tidigare erfarenheter försökte ta sig till ytan med fart och syntes som otrevliga känsloupplevelser, gråt och rädsla. Gamla modeller där man endera försvarade sig eller tog offrets roll stod framme i många situationer som hade att göra med människorelationer. På så vis var såklart denna gångna tid en fin möjlighet att arbeta bort

Continue reading

Höstens höjdpunkter

Denna dos kommer till er under de sista dagarna av vår “semesterresa”. Vi har rest omkring på Åland, i mellersta och i södra Finland i en dryg vecka och under tiden har vi utforskat olika bruksområden, herrgårdar och även några nya hem. Ännu vet vi inte någon exakt riktning eller tidpunkt för det följande stället. Det finns visioner, men de lever. Det är inte alldeles lätt att flytta ett såhär stort kollektiv, men Hjälparna gör sitt arbete och förbereder förflyttningen så gott de kan. Försäljningen av det gamla och frigörandet av det nya. På energiplan involverar en sådan här förändring

Continue reading

Sommarens dofter och vindar

Denna sommar har varit mycket olik våra senaste somrar, som varit fyllda av resande. Också den här sommaren har bestått av arbete, men på ett annat sätt än på länge. I början av våren befann jag mig i Vasa där jag vårdade min mamma i slutskedet av hennes liv och då jag återvände därifrån förflyttade jag mig nästan raka vägen till ön. Luxia Island har varit en stärkande plats att bearbeta vårens känslor, tankar gällande vårdandet av mamma, men även för kroppen har tiden här på ön varit himmelsk. Ön är förunderlig. Alla element är närvarande där, helande och enande

Continue reading