Starpath – Vem är vi?

Eija Kuukari & Patrick Winquist

Våra personliga vägar av andlig utveckling har under de senaste 30 åren av detta liv lett oss till det arbete vi nu utför. Vi upplever vårt arbete som vår absolut viktigaste uppgift i denna tid av stora förändringar. Vi åker runt och delger information, vägledning och redskap med hjälp av vilka varje själ kan rengöra sin vibration, sitt själsminne, och på så sätt höja sig till sitt Eget Gudomliga Jag.

Böckerna och korten som Patrick har kanaliserat kan hjälpa en i det här arbetet. Alla själar längtar efter Sitt Eget Högsta eftersom man där via kan få allt det man saknar och letar efter.

Vi håller föreläsningar, kurser och infokvällar då vi berättar om vad putsarbetet innebär och hur man med hjälp av detta utvecklas som en andlig varelse.

Det finns flera grupper som redan arbetar med sig själv på detta sätt och som därmed permanent kan höja hela mänsklighetens kollektiva energi. Det arbete man gör med sig själv är alltså till godo även för hela mänskligheten. Det är nu dags för oss att enas.

Vi ger personlig vägledning, gör själastigstolkningar och energibehandlingar. Vi rengör också platser, hus och hjälper avlidna vidare till Ljuset. Vi gör vårt arbete via vårt Eget Högsta och tillsammans med många underbara Ljusets hjälpare. Vi har båda våra egna styrkor och specialförmågor som då de kombineras gör det möjligt för oss att hjälpa och tjäna bättre. Det här arbetet är hela vårt liv.

Tänk inte som en människa! Du är en mångdimensionell individ!

Luxia-Method™ hjälper dig att höja din egen vibration och förenas allt starkare med ditt Eget Högsta. Detta putsarbete med din egen vibration är just nu mer aktuellt och mer brådskande än man kanske förstår. Kosmiska händelser är väldigt aktiva just nu och vår planet och dess invånare reagerar kraftigt på dem. Ju mer mänskligheten reagerar negativt, desto mer skapar vi vår egen negativa framtid. Krig, terrorattacker, lidande, tävlan, själviskhet osv. Allt lagras som energi i det kollektiva energifältet och återvänder sedan därifrån i form av konkreta handlingar och händelser på jorden. En ändlös cirkel som går att bryta med rätt arbete. Att förneka existensen av det negativa/mörkret löser ingenting, lösningen är att putsa det. Arbetet börjar hos oss själva!

Putsarbetet med att höja sin vibration innebär att vara vaken i sin vardag, att förstå själens tillstånd, att bli fri från programmeringar och att ty sig till hjälp från Ljuset. Det är ett ansvarsfullt val att låta bli att öka på mörkret i världen. Via ditt eget arbete kan du vara en förebild för andra och även förmedla korrekt information. Det finns många stjärnmedvetanden på vår planet som ännu inte börjat med det arbete de kommit hit för att göra. Kanske du är en av dem?

Putsarbetet gör det möjligt för var och en att rena sin egen kontakt och till slut få all vägledning och information via denna. Det är dags att återförenas med sitt Gudomliga Jag.

Under kurserna kan du övernatta i Portaluxia kurscenter. Vi bjuder alla kursdeltagare på god vegetarisk mat.

Välkommen på våra kurser!